​تفاهنامه زیست محیطی بین ایران و بانک اتریشی امضا شد

تفاهم نامه همکاری اقتصادی بین صندوق ملی محیط زیست ایران و بانک (ار.بی ای ) اتریش به منظور تامین اعتبار طرح های زیست محیطی ایران در وین امضا شد.

سید محمد مجابی، معاون پارلمانی سازمان محیط زیست، هدف از این تفاهمنامه را حمایت مالی از طرح های زیست محیطی در کشور عنوان کرد. وی گفت: یک ماه پس از سفر وزیر محیط زیست اتریش به تهران، این تفاهمنامه با حضور این مقام اتریش  با مدیر عامل  بانک ( ار.بی ای ) اتریش امضا شد.
معاون پارلمانی سازمان محیط زیست افزود: بر این اساس از کلیه های طرح های مختلف زیست محیطی ایران شامل مدیریت پسماند، پساب، فاضلاب، فیلتر برای کاهش آلودگی هوا و طرح های مرتبط با کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی حمایت مالی خواهد شد.
 سید محمد مجابی تصریح کرد: با امضای این تفاهمنامه، وام هایی از طریق صندوق ملی محیط زیست که اساسنامه آن به تصویب هیئت دولت رسیده است به بخش های خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی تعلق خواهد گرفت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.