قالیباف: منابع متحرک عامل ۷۵ درصد آلودگی هوای تهران هستند

شهردار تهران با بیان اینکه وسایل نقلیه موتوری به عنوان منابع متحرک عامل تولید حدود 75 درصد آلودگی هوای تهران هستند گفت: حدود هفت هزار تاکسی پیکان(کاربراتوری) در پایتخت تردد دارند که روزانه دو برابر وزن خود آلاینده تولید و در شهر منتشر می کنند.

محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی با خبرنگاران حوزه شهری که در شهرداری تهران برگزار شد، افزود: هر یک از این تاکسی ها روزانه حدود دو هزار و 400 کیلوگرم آلاینده تولید و وارد هوای تهران می کنند. 
وی اظهار کرد: عوامل اصلی تولید آلودگی هوای تهران به صورت علمی و با یک کار کارشناسی شناسایی شده و شهرداری تهران توان لازم برای ریشه کنی معضل آلودگی پایتخت در یکدوره زمانی مشخص(شش ساله) را دارد. 
قالیباف با اشاره به اینکه مقابله جدی با معضل آلودگی هوای پایتخت نیازمند یک مدیریت واحد است، اظهار کرد: اقداماتی که درحال حاضر برای مقابله و ریشه کنی این معضل انجام می شود، درست نیست و دراین راستا باید منابع تولید آلاینده ها را متوقف کنیم. 
شهردار تهران با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده و در حال اجرای دستگاههای مسئول برای حل مشکل آلودگی هوا درست نیست، گفت: ابتدا اجازه می دهیم آلودگی در هوا تولید شود و سپس برای رفع آن اقدام می کنیم که این روش غلطی است. 
به گفته وی، اگر نسبت به توقف منابع تولید آلاینده( منابع متحرک) اقدام نکنیم محکوم به شکست هستیم. 
قالیباف افزود: شهرداری تهران براساس یک کار علمی و کارشناسی دقیق، ضمن آنالیز کامل معضل آلودگی هوای تهران، شناخت و اشراف کاملی بر این موضوع و عوامل اصلی تولید آلاینده ها دارد. 
شهردار تهران گفت: در زمینه مقابله با معضل آلودگی هوای تهران، کمبود و مشکل نبود قانون نداریم، بلکه مشکل اصلی ضعف مدیریت و ناکارآمدی در نحوه اجرای قوانین است. 
وی با بیان اینکه دراین زمینه هیات دولت قانونی(سال 89) را برای مقابله با آلودگی هوای تهران مصوب کرده، افزود: اگر همین مصوبه هیات دولت را نیز اجرا کنیم به خوبی قادر به کنترل و ریشه کنی این معضل خواهیم بود. 
وی تصریح کرد: شهرداری به لحاظ قانونی وظیفه ای برای مقابله با آلودگی هوای تهران ندارد ولی حاضریم در صورت فراهم شدن زمینه مناسب به لحاظ اجرایی و قانونی، مسئولیت آن را پذیرفته و در قالب یک کار علمی و زمان بندی شده، ظرف مدت شش سال معضل آلودگی هوای تهران را ریشه کن کنیم. 
قالیباف با بیان اینکه شهرداری تهران آماده همکاری و همراهی با دستگاههای دولتی برای ریشه کنی معضل آلودگی هوای پایتخت است، افزود: موضوع آلودگی هوای تهران را نباید سیاسی کنیم که این امر هیچ کمکی به رفع مشکل به عنوان یکی از چالش های اصلی شهر تهران و دغدغه جدی شهروندان نمی کند. 
به گفته وی، اگر آلودگی هوای تهران به عنوان معضل اصلی شهر حل شود، بسیاری از چالش های موجود پایتخت که ناشی از این معضل هستند، نیز به طور قطع حل و فصل خواهند شد. 
شهردار تهران در خصوص توسعه شبکه مترو به عنوان یکی از اولویت های اصلی مدیریت شهری، گفت: ترو تهران در سال 85 در مجموع 32 ایستگاه در سطح شهر داشت که امروز این تعداد به 100 ایستگاه افزایش یافته است. 
وی افزود: امسال شهرداری تهران یک هزار و 500 میلیارد تومان برای توسعه مترو هزینه کرده که از این مقدار دولت 50 میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است. 
قالیباف افزود: درحال حاضر هزینه تمام شده ساخت هر کیلومتر مترو براساس فهرست بهای سال 94، 240 میلیارد تومان است. 
شهردار تهران تصریح کرد: برغم اینها تا سال 96 خط 6 و 7 متروی تهران به طول 60 کیلومتر را تکمیل و نهایی خواهیم کرد. 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.