مهراوه شریفی‌نیا: در برابر شهدا و جانبازان سر تعظیم فرود می‌آورم

مهراوه شریفی‌نیا در صفحه اینستاگرام خود از حس و حالش در صحنه‌های جنگ سریال کیمیا نوشت.


ما مى‌دونستیم واقعى نیست
مى‌دونستیم شب مى‌ریم هتل و تمیز مى‌شیم و استراحت مى‌کنیم
مى‌دونستیم هیچ‌کدوم‌مون رو به اسارت نمى‌برن
مى‌دونستیم هیچ‌کدوم‌مون شهید نمى‌شیم
ولى بازم مى‌ترسیدیم
بازم از ته دل بغض مى‌کردیم و مى‌لرزیدیم
تموم روزاى فیلمبردارى صحنه‌هاى جنگ
به آدمایى فکر مى‌کردیم که اون هشت سال
نمى‌دونستن تا لحظه بعد زنده‌ان یا مرده
به همه آدمایى که جون‌شون رو
گذاشتن کف دستشون و از میهن‌مون دفاع کردن.
ببخشید که کیمیا این روزهاى عید و جشن
اینقدر دل‌خراشه
ولى
شعار باشه یا نباشه
من از ته دلم
به تمام شهدا، جانبازان و مفقود الاثرهایى که هنوز خانواده‌هاشون چشم‌انتظار بدن بى جون‌شون هستن
احترام مى‌گذارم و در برابرشون سر تعظیم فرود میارم
مى‌دونم که اکثر شما هم
مثل من، مثل ما
مى‌دونید که اونا چه کار بزرگى کردن
و چقدر شایسته عشق و احترامند،
خودشون و خانواده‌هاشون

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.