مصوبه آمریکا در ایجاد محدودیت در صدور ویزا نقض برجام است

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه آمریکا در ایجاد محدودیت در صدور ویزا نقض برجام است، گفت: آمریکایی‌ها تحت هیچ شرایطی دست از خصومت علیه ایران برنمی‌دارند که نمونه این اقدام مصوبه اخیر آمریکاست.

حجت‌الاسلام وحید احمدی اظهار کرد: طبق برجام طرفین نباید اقدامی را انجام دهند که باعث تضعیف موقعیت اجرای برجام شود، اما آمریکا اخیراً مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن شهروندان ۳۸ کشور در صورت سفر به ایران و چند کشور دیگر برای ورود مجدد به آمریکا باید ویزا بگیرند؛ اقدامی که نه‌تنها نقض برجام است، بلکه عناد و کینه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی را آشکارتر می‌کند.
به گفته وی، آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد روزنه‌ای برای آسیب به جمهوری اسلامی هستند و اگر در مواردی کاری انجام ندادند به دلیل ناتوانی‌شان است. البته ممکن است در مواردی چهره ظاهری‌شان را به طور دیگری جلوه دهند که باعث ایجاد تفکری در برخی مبنی بر ایجاد تغییرات در رفتار آمریکا باشد حال اینکه در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این اقدام آمریکا ادامه اقدامات خصمانه‌اش علیه ایران است، گفت: مصوبه اخیر آمریکا نشان می‌دهد که آنها نه‌تنها برای اجرای برجام جدی نیستند بلکه به تعهداتشان نیز پایبند نیستند و آنها از هر اقدامی برای تضعیف ایران استفاده می‌کنند.
احمدی ادامه داد: این مصوبه در شرایطی است که طرفین حق انجام اقدام در راستای نقض برجام را ندارند. مصوبه‌ای که اینکه به روح برجام مبتنی بر روح تعاون و اعتماد آسیب وارد می‌کند.
رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین به اقدام دیگر آمریکا در برداشت از اموال ایران برای پرداخت غرامت به گروگان‌های آمریکایی در لانه جاسوسی اشاره و اظهار کرد: آمریکا این اقدامات را در گذشته انجام داده است به طوری که در یک نمونه به دلیل بروز اتفاقی در کشوری دیگر علیه ایران اقامه دعوا کرده و احکامی را صادر کردند که براساس آن آمریکا از اموال ایران در این کشور برداشت کند.
به گفته احمدی، این اقدام آمریکا همچون اقدامات قبلی‌اش دست‌اندازی به اموال ایران است و مبنای حقوقی و مشروعیت بین‌المللی ندارد و اقدامی خصمانه در راستای سایر اقدامات خصمانه آمریکا انجام شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.