ظریف: برجام برای بخش اقتصاد نه تنها یک فرصت بلکه یک ضرورت است

وزیر امور خارجه کشور گفت: از نظر راهبردی، بر جام برای بخش اقتصاد نه تنها یک فرصت بلکه یک ضرورت است که استفاده مناسب از آن تضمین کننده بقای این فضاست.
ظریف: برجام برای بخش اقتصاد نه تنها یک فرصت بلکه یک ضرورت است

به گزارش روز شنبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمد جواد ظریف در نشستی با هیات نمایندگان این اتاق در مشهد افزود: باید روابط اقتصادی، سیاسی خود را در سطح منطقه و جهان به نحوی تنظیم کنیم که نقض برجام برای کسی صرفه نداشته باشد.
وی با بیان اینکه دیدگاه ها نسبت به فعالان اقتصادی تغییر کرده است اظهار کرد: وزارت امور خارجه تسهیل کننده تشخیص نیازهای اقتصادی کشور برای بخش خصوصی است.
وی گفت: به همین سبب در سفرهای خارجی دو جانبه به منظور مذاکرات اقتصادی هیات هایی از بخش خصوصی کشور نیز حضور دارند.
ظریف خواستار توجه بیشتر به سفرهای اقتصادی و اعزام هیات های ایرانی به کشورهای هدف در این زمینه شد.
وزیر امور خارجه در مورد تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه نیز افزود: امضای قرارداد ترجیحی با کشور ترکیه با مقاومت هایی همراه بود و در زمینه مشکل روادید تجاری با همسایه نیز در حال بررسی هستیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این دیدار با اشاره به موانع رشد اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: هنوز به سوی قرادادهای ترجیهی دو جانبه نرفته ایم ضمن آنکه امضای قراردادهای ترجیحی از ضروریات تجارت با کشورهای همسایه است.
غلامحسین شافعی افزود: کشورهای مختلف دنیا با همسایگان خود که دارای وجوه مشترک هستند این نوع تجارت را دارند تا نیازهای همدیگر را برطرف کنند.
وی اولویت برای این ارتباط را کشورهای هم مرز و همسایه عنوان و اظهار کرد: در این میان امضای قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه با انتقاداتی همراه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد بر استفاده از ظرفیت های مرزی برای رسیدن به توسعه متوازن تاکید کرد و افزود: ظرفیت بسیار خوبی در این زمینه برای ما ایجاد شده که باید از آن به بهترین وجه استفاده کرد.
شافعی با بیان اینکه اخذ تصمیمات کشوری باید با ملاحظه استانها صورت گیرد اظهار کرد: تفویض اختیار به استانداران بویژه استان های مرزی برای تصمیم های مهم اقتصادی در منطقه باعث تسهیل در امور می شود.
وی همچنین با قدردانی از عملکرد نمایندگی وزارت امور خارجه در این استان خواستار تفویض اختیارات بیشتر به این نمایندگی برای رشد اقتصادی استان شد.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این نشست مسائل و مشکلات شرکت های ایرانی در تاجیکستان و ترکمنستان، انتظار از سفارتخانه های ایران، مشکلات حوزه حمل و نقل در حوزه ترانزیت و رکود شرکت های حمل و نقل بین المللی را مطرح کردند و وزیر امور خارجه نیز برای رسیدگی به این مسائل قول مساعد داد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.