جدول زمانی مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۳۱ فروردین

جدول دروس مدرسه تلویزیونی 3شنبه 31 فروردین برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌‌‌ آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی 3شنبه 31 فروردین به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
شهروند الکترونیک – پایه۱۰-رشته نرم افزار-شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:
دانش فنی پایه – رشته صنایع چوب و مبلمان – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
ارتباط موثر – پایه ۱۱- رشته خدمات – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱
طراحی فیگور – رشته چهره سازی – پایه ۱۱- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
نقاشی رنگ روغن – رشته چهره سازی – پایه ۱۲ – شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
مطالعه و مهارت های اجتماعی
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۰۰تا ١۶:۳۰
آموزش معلمان
تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰ تا١٧:۰۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۰۰تا ١٧:۳۰
شیمی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
زمین شناسی- پایه ۱۱-رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۴۵درس جامعه شناسی۳
پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۱۵ درس زبان خارجی۲پایه ۱۱مشترک همه رشته ها.
ساعت۸:۴۵ درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۹:۱۰درس جامعه شناسی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۹:۳۵درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰مشترک همه رشته ها.
ساعت۱۰درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .
ساعت۱۰:۲۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته
ساعت۱۰:۵۰درس هندسه۲ پایه۱۱مشترک همه رشته ها
ساعت۱۱:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۴۵درس حسابان۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما
……صبح……
ساعت ۸:۰۰
اصول و عقاید ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن چهارم دبستان
……..عصر………..
ساعت۱۵
عربی زبان قران ۲ رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰
پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.