اعلام زمان سفر هیات دولت به استان سمنان

رییس جمهوری به همراه کاروان تدبیر و امید سه شنبه آینده – ۳۱ فروردین ماه – در نخستین سفر داخلی در سال ۱۳۹۵ به استان سمنان سفر می کند.

سخنرانی در جمع مردم سمنان، برگزاری نشست توسعه و سرمایه گذاران در استان، دیدار با ایثارگران و برگزیدگان استان، تشکیل جلسه شورای اداری با حضور رییس جمهوری و اعضای هیات دولت را از جمله برنامه های این سفر است.
نشست توسعه و سرمایه گذاران استان سمنان نیز روز گذشته – سه شنبه – در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
معاون اجرایی رییس جمهوری در این نشست گفت: سال ٩۵ که با تدبیر رهبر معظم انقلاب اقتصاد محور شده است، فرصتی بزرگ برای توسعه همه جانبه کشور در اختیار قرار داده است.
شریعتمداری اقدام عملی از سطح ملی به منطقه ای را از مهم ترین اهداف و تدابیر دولت خدمتگزار دانست که سفر رییس جمهوری به استان سمنان نقطه عطف و فرصتی بی بدیل برای تحقق این هدف خواهد بود.
وی به تامین شرایط و فعال سازی همه امکانات مالی، سرمایه ای و انسانی برای توسعه کارآفرینی در سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره و تاکید کرد: باید این امر را در استان سمنان محقق کنیم.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.