رنگ‌بندی «مجمع الکواکب جبار» در فضا را ببینید

عکس روز ناسا قسمتی از فضا را به تصویر می‌کشد که در آن می‌توان رنگ‌بندی شکوهمندی از مجمع الکواکب جبار را دید.

در این تصویر می‌توان رنگ سرخی را در مجمع الکواکب جبار مشاهده کرد که به دلیل متصاعد شدن هیدروژن و گوگرد به وجود آمده؛ ضمن اینکه رنگ سبز و آبی عکس به علت متصاعد شدن گاز اکسیژن است.

 

این مجمع الکواکب در حدود ۲ میلیون سال پیش شکل گرفته است.

 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.