وزاری علوم و نفت ۱۲ موافقت نامه همکاری امضا کردند

با حضور وزیران علوم و نفت ۱۲ موافقت نامه همکاری پژوهشی در حوزه پایین دست صنعت نفت امضا شد.

ین موافقت نامه با محوریت مدیران عامل سه شرکت اصلی تابعه وزارت نفت شامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی منتخب اجرایی می شود.
براساس این موافقت نامه چهار طرح مطالعاتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مدت پنج سال با مبلغ تقریبی ١١٠ میلیارد تومان شامل متانول، الفین، پروپیلین و کاتالیست های پلی الفین به ترتیب به دانشگاه های شیراز، تربیت مدرس، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و صنعتی امیرکبیر واگذار خواهد شد.
همچنین مطالعه پنج طرح شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای مدت پنج سال به مبلغ تقریبی ٢٣٨ میلیارد تومان شامل طرح ارتقای نفت سنگین و باقیمانده‌های سنگین، ایزومریزاسیون نفتای سنگین، تبدیل کاتالیستی نفتا (CCR)، گوگردزدایی از نفتا و میان تقطیر (HDS) و هیدروکراکینگ به ترتیب به دانشگاه های تهران، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان واگذار می شود.
سه طرح شرکت ملی گاز ایران برای مدت پنج سال به مبلغ تقریبی ٩١ میلیارد تومان شامل طرح های گاز طبیعی مایع، ال ان جی، تصفیه و شیرین سازی و توربین های گازی و اندازه‌گیری هوشمند در این به دانشگاه های تهران، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه علم و صنعت و شرکت OTC سپرده می شود.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.