چین خود را برای جنگهای فضایی آماده می کند

چین با تجهیز ارتش خود به پیشرفته ترین تجهیزات نظامی برای نسل جدیدی از جنگها آماده می شود: نبردهای فضایی.

همزمان با انتشار دستوری در چین مبنی بر استقرار ساختار فرماندهی جدید در ارتش این کشور، به  وضوح مشخص شده که این کشور بزرگ آسیایی به تدریج خود را برای ورود به عرصه جدیدی از جنگها آماده می کند. در این عرصه صرفا دیگر خبری از جنگ بر روی زمین و حتی آسمان نبوده و دنیای سایبری و فضا محلی برای رویارویی قدرتها خواهند بود.
این کشور سال گذشته سیستم نظامی ضدماهواره ای خود را آزمایش کرد و حالا گامی دیگر به سوی آماده کردن خود برای جنگهای فضایی آینده آماده می کند.
آنچه که در گزارش واشنگتن تایمز درباره تغییر و تحولات ساختار نظامی در چین قابل توجه است مربوط به شکل گیری ساختاری نوینی موسوم به «نیروی فضایی» است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که چین با استفاده از ترکیبی از فناوری هایی نظیر kinetic و حملات سایبری و الکترونیکی به جنگ ماهواره ها و ساختارهای حمایت کننده زمینی می رود.
نیروی فضایی چین بخشی از استراتژی جدید این کشور موسوم به Strategic Support Forces است که نه تنها شامل واحدهای نظامی فضایی، بلکه نیروهای هسته ای و نظامیان جنگ سایبری و الکترونیکی می شود.
گفته می شود اعمال کنترل بر مدارات پایینی زمین، وظیفه اصلی نیروی فضایی چین خواهد بود.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.