عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای تاثیر مثبتی برای تهران دارد

شبکه تلویزیونی فرانس-2 روز یکشنبه در گزارشی ضمن بررسی پیامدهای نزدیکی روابط ایران با روسیه و چین، اعلام کرد: عضویت احتمالی ایران در سازمان همکاری شانگهای تاثیر مثبت زیادی برای این کشور دارد.

در این گزارش آمده است: روسیه و چین پس از اعمال فشار به منظور لغو تحریم ها علیه ایران در قالب توافق هسته ای 1+5، اکنون رقابت برای گسترش همکاری های نظامی و تجاری با تهران را آغاز کرده اند. 
پس از این توافق، احتمالا چین واردات نفت خود را از ایران به سرعت دو برابر می کند و به سطح قبل از تحریم ها می رساند و ایران نیز به احتمال زیاد بزودی به عضویت اصلی سازمان همکاری شانگهای درمی آید.
اگر ایران به عضویت این سازمان در آید، نفوذ این کشور در یک مجمع یورو-آسیایی افزایش می یابد. 
عضویت احتمالی ایران در سازمان همکاری شانگهای که آمریکا در آن حضور ندارد، دستاوردهای مثبت زیادی برای تهران به دنبال خواهد داشت. 
اکنون پس از امضای توافق هسته ای میان ایران و غرب، رقابت چین و روسیه برای نفوذ در تهران افزایش یافته است.
ایران اکنون به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای در این سازمان حضور می کند. 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.