ایران بار دیگر در لیست ناقضان آزادی مذهبی آمریکا قرار گرفت

وزارت خارجه آمریکا در لیستی که از ناقضان آزادی مذهبی منتشر کرده نام ایران را نیز مانند ادوار گذشته قرار داد.

در فهرست این وازتخانه نام ایران در کنار ۹ کشور دیگر مشمول نگرانی خاص قرار گرفته است.
ایران، برمه، کره شمالی، ازبکستان، عربستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اریتره، سودان و چین در زمره کشورهای مشمول نگرانی خاص و پاکستان در فهرست نظارت ویژه گنجانده شده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا از سال ۱۹۸۸ میلادی این فهرست را منتشر می‌کند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.