ریه تهرانی ها امروز هم هوای پاک را تنفس می کند

رستگاری گفت: با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش کیفی، همچون روز گذشته تهران در شرایط پاک قرار گرفت.

محمد رستگاری،معاون نظارت پایش اداره کل محیط زیست تهران، درباره وضعیت هوای پایتخت اظهار کرد: بر اساس شاخص‌های کیفی به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا تا ساعت ۸ صبح امروز، کیفیت هوا برای شهر تهران با میانگین شاخص کیفی ۴۲ برای ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در وضعیت پاک قرار دارد.

به گفته معاون نظارت پایش اداره کل محیط زیست تهران، هوای امروز تهران برای تمامی گروه‌های سنی در شرایط پاک قرار دارد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.