دفتر مشق پرستو صالحی

پرستو صالحی در اینستاگرام خود عکسی از دفتر مشق کلاس اول منتشر کرد.

 

بابا آب داد، بابا نان داد… دفتر دیکته کلاس اولم با نمره هیجده و امضای پدر یادش به خیر ????????
پی نوشت: اسم شناسنامه من الهام صالحی ست رفقا، متولد نهم آبان هزارو سیصد و پنجاه و شش
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.