جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۴ مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۲۴ مهر مشخص شد.

آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۲۴ مهر در تمام مقاطع را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠

فرز CNC – پایه۱۲ – رشته فرزکاری CNC -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩

دانش فنی پایه -پایه ۱۰- رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

الزامات محیط کار – پایه ۱۰-مشترک همه رشته‌ها – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی – پایه ۱۱- رشته تاسیسات ساختمان – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰

کارگاه تابلو برق – پایه ۱۲- رشته برق – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۳۰

نگهداری ماشین صنعتی -پایه ۱۲ – رشته ماشین ابزار – شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی پایه نهم

ساعت ١۶:۰۰تا ۱۶:۳۰

تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰

شیمی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۰۰ تا ١٧:۳۰

ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰

شیمی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰

ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت۸

علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱

انس با قرآن کودکان پیش دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن پایه اول دبستان

ساعت ۱۵

درس دین و زندگی ۳رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن پایه هفتم

شبکه امید

ساعت ۱۰:۳۰

آمادگی دفاعی پایه یازدهم

ساعت ۱۱:۰۰

عربی، زبان قرآن (۲) پایه دهم

ساعت ۱۲:۰۰

دانش فنی تخصصی رایانه پایه دوازدهم

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.