جدول شماره ۱۶ مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۴ مهر اعلام شد

جدول شماره ۱۶ مدرسه تلویزیونی ایران برای روز شنبه ۲۴ مهر به شرح زیر است.

طبق اعلام روابط عمومی معاونت سیما، جدول شماره ۱۶ مدرسه تلویزیونی ایران برای روز شنبه ۲۴ مهر اعلام شد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
فرز CNC – پایه۱۲ – رشته فرزکاری CNC -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی پایه -پایه ۱۰- رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
الزامات محیط کار – پایه ۱۰-مشترک همه رشته‌ها – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی – پایه ۱۱- رشته تاسیسات ساختمان – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
کارگاه تابلو برق – پایه ۱۲- رشته برق – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۳۰
نگهداری ماشین صنعتی -پایه ۱۲ – رشته ماشین ابزار – شاخه فنی و حرفه‌ای

۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی پایه نهم

ساعت ١۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
شیمی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۰۰ تا ١٧:۳۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
شیمی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت ۸
علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:۳۰
درس احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۱
انس با قرآن کودکان پیش دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن پایه اول دبستان

ساعت ۱۵
درس دین و زندگی ۳رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن پایه هفتم

شبکه امید

ساعت ۱۰:۳۰
آمادگی دفاعی پایه یازدهم

ساعت ۱۱:۰۰
عربی، زبان قرآن (۲) پایه دهم

ساعت ۱۲:۰۰
دانش فنی تخصصی رایانه پایه دوازدهم

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.