کاخ سفید : ریاض به نگرانی واشنگتن قبل ازاعدام شیخ نمر اعتنا نکرد

کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد : امریکا پیش از اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه که موجب تشدید تنش بین ایران و عربستان شد از این تصمیم عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده بود اما ریاض به این نگرانی واشنگتن اعتنا نکرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن ، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت : امریکا ' قطعا هرکشوری را که اعدام جمعی انجام دهد محکوم می کند و وی هشدار داد که مناقشه بین تهران و ریاض سوق دادن طرف های جنگ در سوریه را به یک راه حل سیاسی دشوارتر خواهد ساخت. 
ارنست دریک نشست خبری گفت: 'نگرانی مقامات امریکا درباره عواقب بالقوه زیانبار این اعدام و بویژه اعدام های جمعی و اعدام شیخ نمر باقر النمر یک روحانی شیعه به طور مستقیم مطرح شده بود.'
وی گفت : ما از قبل نگرانی خود را مطرح کرده و متاسفانه نگرانی هایی که ما ابراز داشته بودیم به نوعی از پیامدهایی منجر شد که ما از آن واهمه داشتیم.'
جوامع شیعه در سراسر جهان واکنش خشمگینانه ای نسبت به اعدام نمر از خود نشان دادند روحانی شیعه ای که ارنست از وی به یک شخصیت مخالف سیاسی و یک رهبر مذهبی یاد کرد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.