کارتون| فرمان پرسپولیس به درویش رسید!

فرمان پرسپولیس از صدری به درویش رسید! سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.