سهم زنان از بلیت دیدار ایران و عراق: صفر!

در بخش زنان بلیت فروشی بازی ایران و عراق هیچ بلیتی برای خرید نیست!

در حالی که اعلام شده بود ۲ هزار تماشاگر زن و ۸ هزار تماشاگر مرد بازی ایران و عراق را از نزدیک نظاره می کنند اما آمار سایت بلیت فروشی چیز دیگری را نشان می دهد.

این سامانه که حدود ۱۱ ساعت است فعال شده کاملا از دسترس خارج بود و در چند دقیقه ای هم که فعال است در بخش زنان ظرفیت صفر بود ولی در کل بیش از ۹ هزار بلیت باقی مانده بود!

این ۹ هزار و ۸۹۷ بلیت در حالی باقی مانده که باید قسمتی از آن در بخش زنان به فروش می رسید اما این اتفاق رخ نداد و روی آمار و سهمیه مردان قرار گرفته است.

قرار بود زنان در جایگاه های ۶ تا ۱۴ به ظرفیت ۲۰۰۰ نفر حاضر شوند و مردان نیز از جایگاه ۱۹ تا ۳۶ طبقه اول و ۱۹ تا ۲۳ طبقه دوم قرار می گیرند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.