آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در بیمارستان بستری شد

خبرها حاکی از بستری شدن آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در بیمارستان است.

برخی خبرها حاکی از بستری شدن آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به دلیل کسالت قلبی عروقی است.

اخبار تکمیلی درباره کم و کیف و جزئیات  متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.