صعود به جام جهانی به قیمت بی خانمانی 600 هزار نفر!

صعود به جام جهانی به قیمت بی خانمانی ۶۰۰ هزار نفر را باید به همه مسئولان کشور تبریک و تهنیت گفت.

به نقل از تحریریه، اگرچه به دلیل عدم شفافیت در نظام مالی کشور هزینه های سنگین از جیب مردم برای فوتبال محاسبه نشده است، اما برآوردها نشان می دهد که هزینه باشگاهها، اداره ورزشگاههای بسیار گران و بزرگ فوتبال، هزینه تبلیغات از جیب شرکت های دولتی که نیازی به تبلیغات محیطی ندارند؛ مانند اکثر تیم های صنعتی مبتنی بر خام فروشی؛ اما به دلایل سیاسی مجبور به این کار هستند به سالی ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد.

سالی ۲۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در ۴ سال اخیر که برای رفتن به جام جهانی برنامه ریزی شده است که با این پول می توان مشکل مسکن ۲۰۰ هزار نفر را حل کرد. زیرا برای ساخت مسکن ۱۰۰ متری به حدود ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است و این هزینه سنگین به جای صرف شدن برای سرپناه مردم؛ صرف ورزش غرق در لمپنیسم ایران شده است.

از سال ۱۹۹۸ که هزینه های سنگین در فوتبال آغاز شد تاکنون می توان دریافت که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خرج فوتبال شده است که با این هزینه سرسام آور می شد ۶۰۰ هزار واحد مسکونی برای محروحان ساخت. ضمن اینکه هزینه های اجتماعی فوتبال را هم نمی توان نادیده گرفت.

هزینه های اجتماعی مانند رواج لمپن بازی و بی بندوباری فوتبالیست ها، رفتارهای فراقانونی آنها و وادار کردن نهادهای قانونی برای عدم برخورد در کنار سرخورده شدن نخبگان از تحصیل علم و کسب مهارت را نیز باید به این وضعیت اضافه کرد که ارقام حیرت آوری را رقم می زند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.