جدول جزئیات عیدی امسال کارگران

عیدی کارگران از طریق فرمولی که شورای عالی کار مشخص کرده، تعیین می‌شود. اگر کارگری یک سال در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، معادل دو تا سه ماه پایه حقوق عیدی دریافت می‌کند.

از آنجایی که حداقل دستمزد در سال جاری دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است. به این ترتیب با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، کف عیدی امسال کارگران پنج میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است. حداکثر آن هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان است.

عیدی شامل همه‌ی کارگران می‌شود، حتی کسانی که یک ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند نیز عیدی دریافت می‌کنند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.