رقم نهایی سبد معیشت کارگران مشخص شد

در چهارمین نشست شورای عالی کار رقم سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد.

در جلسه رسمی شورایعالی کار، براساس محاسبات انجام شده، سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری برای مذاکرات مزدی، ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان اعلام شد.

اعضای شورای عالی کار بر روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۱۴ تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مواد غذایی و خوراکی به توافق رسیدند.

در سال ۹۹ هزینه سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و در ۱۴۰۰ عددی که کمیته دستمزد به آن رسید ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بود.

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین کند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.