تا پایان سال ۱۰ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور اضافه می شود

معاون هوانوردی و اموربین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تا پایان امسال ۱۰ فروند هواپیمای مسافری به ناوگان هوایی کشور ملحق می شود.

محمد خداکرمی افزود: فرآیند خرید و اجاره هواپیما برای شرکت های هوایی بدلیل بررسی های مورد نیاز، بسیار طولانی است و با لغو تحریم ها و اجرای برجام، شرایط مناسبی برای تامین هواپیما برای شرکت های هوایی فراهم می شود.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری اظهارداشت: با ورود این هواپیماها به ناوگان هوایی کشور، متوسط سن ناوگان که اکنون حدود ۲۲ سال است، کاهش می یابد.
خداکرمی متوسط سن این ۱۰ فروند هواپیما را بین ۱۰ تا ۱۲ سال اعلام کرد و گفت: این هواپیماها از شرایط مناسبی برای جابجایی مسافران در مسیرهای داخلی و خارجی برخوردارند.
وی با بیان اینکه خرید هواپیما نیازمند منابع مالی و سرمایه گذاری زیادی است، گفت: به همین منظور بیشتر شرکت های هوایی درصدند برای تامین ناوگان هوایی خود از هواپیماهای اجاره ای استفاده کنند.
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری یادآورشد: شرکت های هوایی با تامین ناوگان مناسب، خود را برای انجام سفرهای نوروزی آماده می کنند و تا پایان امسال، این هواپیماها به تدریج وارد کشور می شوند.
به گزارش ایرنا، هم اکنون تعداد ناوگان هوایی کشور حدود ۲۵۰ فروند است که بیش از ۱۵۰ فروند آن در مسیرهای داخلی و خارجی پرواز می کنند و نزدیک به ۱۰۰ فروند نیز بدلیل نبود قطعات و فرسودگی، زمینگیرند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.