از مرخصی طولانی مدت مدیر شبکه یک تا تغییرات گسترده در سیما

معاونت سیمای سازمان صدا و سیما گفت : تغییرات زیادی در حوزه سیما در آینده نزدیک روی خواهد داد که به موقع اطلاع رسانی می شود.

علی اصغر پورمحمدی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه صدا و سیمای ایرنا در پاسخ به سووالی در ارتباط با تغییر علی احسانی مدیر شبکه یک سیما افزود: احسانی از یک هفته قبل از مرخصی بسر می بردند ،هفته بعد نیز مرخصی خود را تمدید کردند اما در ادامه حاضر به همکاری در صدا و سیما نبودند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون شریعت پناهی سرپرستی شبکه یک را بر عهده دارند احتمال دارد این همکاری ادامه یابد اما تغییرات بیشتری در حوزه معاونت سیما در راه است .
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.