صندوق بین المللی پول: با ایران فقط همکاری آماری و فنی داریم

یک سخنگوی صندوق بین المللی پول با اشاره به سفر دیوید لیپتون فرد شماره دو این نهاد مالی بین المللی به تهران، اعلام کرد: به جز مساعدت آماری و فنی برنامه اقتصادی در حال اجرا با ایران نداریم.

 
 
 
 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.