حکم ریاست همتی بر بیمه مرکزی امضا شد

وزیر اقتصاد در احکام جداگانه‌ای، رئیس کل جدید بیمه مرکزی و سرپرست بانک ملی را منصوب کرد

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حکمی عبدالرضا همتی را به استناد مصوبه هیات وزیران به سمت رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حکم جداگانه ای نیز محمدرضا حسین زاده را به سمت سرپرست بانک ملی ایران منصوب کرد.
همتی پیش از این سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران را برعهده داشت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.