تمرینات ویژه محمدعلی کلی

محمدعلی کلی در حال تمرین در استخر هتل سر جان در میامی. البته این عکس قبل از گرایش او به اسلام و زمانی که هنوز خود را «کَسیوس مارسلوس کلی جونیور» می‌خواند گرفته شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.