حادثه سفارت عربستان با حضور نمایندگان پلیس و وزارت کشور بررسی شد

سخنگوی کمیسیون شوراها از بررسی حادثه سفارت عربستان با حضور پلیس دیپلماتیک، وزارت کشور و معاونت حقوقی نیروی انتظامی خبر داد.

دخیل عباس زارع زاده از تشکیل جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با حضور معاونت حقوقی نیروی انتظامی، پلیس دیپلماتیک و وزارت کشور برای بررسی حادثه سفارت عربستان خبر داد.
وی ادامه داد: نهادهای امنیتی در حال بررسی این موضوع هستند تا جریان هایی که این حرکت را سازماندهی کرده بودند، شناسایی شوند.
زارع زاده تصریح کرد: براساس گزارش‌های موجود، پلیس دیپلماتیک وظایف خود را به صورت کامل انجام داده بود.
سخنگوی کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: ناجا نیز به موقع در سفارت حضور یافته است اما پیش‌بینی حضور این جمعیت را نمی کردند و با وجود پیش‌بینی ها، جمعیت زیادی در فاصله کوتاهی مقابل سفارت جمع شدند که همین امر موجب شده کنترل کار از دست نیروی انتظامی خارج شود.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.