طرح دریافت غرامت از آمریکا با ۲۰۳ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس از تقدیم طرح دریافت غرامت از دولت آمریکا با ۲۰۳ امضا به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس از ارائه طرح دریافت غرامت و خسارت از دولت آمریکا به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: این طرح با قید یک فوریت در جلسه علنی امروز مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد تا در دستورکار مجلس قرار گیرد.
وی ادامه داد: از آنجا که تصمیم داریم، طرح مذکور مورد بررسی مفصل قرار گیرد و بر روی آن کار کارشناسی انجام شود لذا آن را با قید یک فوریت به هیئت رئیسه تقدیم کردیم تا فرصتی برای بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشته باشیم.
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس همچنین گفت: طرح دریافت غرامت از دولت آمریکا برای مقابله با اتهامات بی‌اساس آمریکایی‌ها که منجر به بلوکه شدن اموال ایران می‌شود، با امضای ۲۰۳ نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.