تخت روانچی: گشایش ال.سی و انتشار آیین نامه های اجرای برجام از روز نخست اعمال می شود

معاون اروپایی و آمریکای وزیر امورخارجه گفت: از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، کشورهای اروپایی و آمریکا به طور مجزا آیین نامه های اجرایی برجام را منتشر و در اختیار همه قرار می دهند.

مجید تخت روانچی امروز دوشنبه در جمع اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مدیران عامل بانک ها افزود: بحث ها فشرده ای در روزهای گذشته داشتیم که شامل بحث های فنی و مرتبط با رفع تحریم ها بوده است؛ یکی از موارد مهم، دستورالعمل های اجرای برجام بود.
وی افزود: بر اساس برجام، کشورهای اروپایی و آمریکایی متعهد شدند آیین نامه های مجزایی را آماده و منتشر کنند؛ این آیین نامه ها از اهمیت زیادی برخوردار است چون نقشه راهی است که بنگاه های اقتصادی بر اساس آن در زمان لغو تحریم عمل می کنند.

** انتشار آیین نامه اجرایی برجام به زبان فارسی
معاون اروپایی و آمریکای وزارت خارجه اضافه کرد: متن برجام از جهتی شاید برای برخی سنگین باشد؛ بنابراین آیین نامه های اجرایی، پرسش های محتمل بخش های مختلف از جمله اقتصادی را پاسخ می دهد؛ در این زمینه اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرده است که آیین نامه اجرایی را به زبان فارسی منتشر خواهد کرد.
معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه گفت: تیم مذاکره کننده در شرایطی که مذاکرات اصلی تمام شده بود، درگیر بحث های ریزی بود که پیش از رسیدن به وقت اجرا باید انجام می داد.
وی گفت: هم اکنون آخرین روزهای قبل از اجرایی شدن برجام است و امیدواریم در چند روز آینده کارها به سرانجام برسد.
تخت روانچی درباره آیین نامه هایی که قرار است روز اجرای برجام منتشر شود نیز توضیح داد: این آیین نامه ها به پرسش هایی پاسخ می دهد که بعد از اجرایی شدن برجام در بخش های مختلف بویژه در مسائل اقتصادی چه اتفاقی رخ می دهد.
وی با تاکید بر اینکه با اجرای برجام همه تحریم های اقتصادی، تجاری و بانکی لغو می شود، گفت: همه تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا، چه تحریم هایی که براساس دستورالعمل رئیس جمهوری بوده و چه آن هایی که بر اساس مصوبه کنگره آمریکا اعمال شده اند، لغو خواهند شد.

** گشایش ال.سی از روز نخست اجرای برجام
وی افزود: تحریم های اروپایی و آمریکایی روز کاغذ لغو شده اند و از روز اجرا بدون نیاز به تصویب جدید، اتوماتیک وار لغو خواهند شد.
تخت روانچی، چند بند مرتبط با فعالیت های بانکی مطرح شده در برجام را قرائت کرد و گفت: از روز اجرایی برجام، موانع هرگونه فعالیت های اقتصادی برطرف خواهد شد و بدنبال آن زمینه های زیادی برای فعالیت های اقتصادی باز می شود؛ بعنوان نمونه برای بازگشایی ال.سی از روز اجرا هیچ منعی وجود نخواهد شد.
تخت روانچی با تاکید بر اینکه برای آن روز باید کاملا آمادگی داشته باشیم،گفت: اگر نتوانیم از روز اجرا کار را شروع کنیم، قطعا خود را سرزنش خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در متن برجام چند ماده وجود دارد که براساس آن اگر گروهی بخواهند مانع تراشی کند پیش بینی شده است که در آن شرایط چه کارهایی باید انجام شود.
به گفته وی، در چند ماده از متن برجام، طرق مقابل تعهد می دهند که تحریم ها بازگشت داده نخواهد شد و در اجرای برجام اختلال ایجاد نشود. 
این مقام مسئول در وزارت خارجه گفت: طرف مذاکره ما دولت هایی است که با آنها مذاکره کرده ایم و ما آنها را مسئول اجرای برجام می دانیم. 
وی با اشاره به حضور هیات هایی از کشورهای خارجی به ایران گفت: شروع ورود هیات های اقتصادی و سیاسی خارجی بعد از توافق ژنو بود اما بعد از توافق تابستان امسال، حضور هیات ها شتاب بیشتری گرفت. 
وی اضافه کرد: دلیل آنکه چرا هیات های اروپایی در روزهای اخیر بیش از دیگر کشورها به ایران می آیند، نتیجه این واقعیت است که در سال های اخیر آنها خود را از بازار ایران محروم کرده بودند و اکنون آمده اند که ما نیز از حضور آنها استقبال می کنیم؛ اما آنها باید بدانند که ما هستیم که طرفمان را انتخاب می کنیم. 
وی اضافه کرد: آنها باید بدانند که ایران دچار ذوق زدگی نشده است؛ کشورهایی که چند سال غایب بوده اند باید بدانند که تصمیم گیر نهایی برای همکاری های مختلف از جمله همکاری های اقتصادی خودمان هستیم.

** انتخاب شرکای تجاری براساس منافع ملی خواهد بود
تخت روانچی گفت: پیشنهادها را ما بررسی می کنیم و تصمیم می گیریم که در هر بخش با چه کشورهایی می خواهیم کار کنیم؛ سیاست دولت این است که انتخاب شرکای تجاری را خودش و با توجه به منافع ملی انجام دهد. 
وی اضافه کرد: سیاست دولت تاکید بر اقتصاد مقاومتی است؛ ما از اقتصاد همراه با تعامل با کشورهای مختلف استفاده می کنیم و این سیاست به طور قطع ادامه پیدا خواهد کرد اما تعامل اقتصاد با دیگر کشورها مکمل اقتصاد مقاومتی است. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.