خانواده‌ نوروزی در باشگاه پر‌سپولیس حضور یافتند

خانواده‌ مرحوم “هادی نوروزی” در باشگاه پر‌سپولیس حاضر شدند.

ظهر امروز همسر، پدر و برادر مرحوم "هادی نوروزی" در باشگاه پر‌سپولیس حاضر شدند تا پیگیر مطالبات این مرحوم باشند.
طی چند روز گذشته آنها به دلیل عدم پرداخت مطالبات نوروزی اعتراضاتی را انجام دادند. هادی نوروزی، کاپیتان فقید پر‌سپولیس نهم مهر ماه بر اثر سکته قلبی جان سپرد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.