دادستان تهران: شناسایی و دستگیری متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان ادامه دارد

دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده تعرض به سفارت عربستان اعلام کرد شناسایی، دستگیری و تحقیق از متهمان ادامه دارد.

عباس جعفری دولت آبادی این مطلب را در جلسه مشترک معاونان دادستان تهران و سرپرست کل محاکم تهران بیان کرد.
وی با انتقاد از صدور احکام متفاوت در پرونده های مشابه تصریح کرد: در بعضی موارد در پرونده های مشابه، احکام متفاوت صادر می شود که نوعی تبعیض ناروا است. 
دولت آبادی خاطرنشان کرد: احکام دادگاه ها و تصمیمات دادسراها باید مکمل هم بوده و نباید اقدامات مئثر علیه مجرمین را خنثی کنیم.

** صدور احکام قوی موضع مراجع قضایی را تقویت می کند
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه صدور احکام قوی موضع مراجع قضایی در مبارزه با جرایم را تقویت خواهد کرد، افزود: صدور رای محکم و بازدارنده از سوی دادگاه برای متهم، موجب تقویت دستگاه قضایی می شود.
جعفری دولت آبادی ضمن تاکید بر لزوم مقابله دادسرا و دادگاه با جرایم مهم اقتصادی، زمین خواری، جرایم امنیتی، جرایم علیه بهداشت عمومی و جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی گفت: باید در برخورد با این جرایم با قدرت عمل کنیم تا متخلفان عزم جدی ما را در برخورد با این گونه جرایم احساس کنند.

**دادستانی و محاکم باید در مقابله با مسائل خلاف اخلاق، همیار هم باشند
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در رسیدگی به جرایم مرتبط با اخلاق و عفت عمومی گفت: در برخی موارد ماموران پلیس برای اخذ دستورات قضایی از دادسراها و دادگاه ها با مشکلاتی مواجه هستند.
دولت آبادی با اشاره به نظارت دادستان بر ضابطان، زندان ها و محاکم گفت: همکاران قضایی در محاکم تهران به این موضوع توجه کنند و اگر مشکلاتی را در عملکرد دادسرا مشاهده کردند، به دادستانی تهران اعلام کنند.
جعفری دولت آبادی افزود: در دادستانی تهران پنج دایره نظارت متمرکز در زندان ها ایجاد شده و دادیاران ناظر در زندان ها مستقر هستند. هم چنین در دادسرای عمومی و انقلاب تهران معاونت دفاع از کیفرخواست تشکیل شده که وظیفه ی آن پیگیری حضور نمایندگان دادستان در محاکم و ارایه گزارش جلسات دادگاه به دادستان است. دولت آبادی در این جلسه خواستار تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی مشکلات اعلامی شد. 
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه با اشاره به لزوم تشکیل جلسات مشترک بین دادسراها و مجتمع های قضایی گفت: سرپرستان دادسراهای نواحی باید به طور منظم جلسات مشترکی را با سرپرستان مجتمع های قضایی داشته باشند تا با برگزاری این گونه جلسات به فهم مشترک برسیم. 
وی تصریح کرد: اقدامات دادسرا و دادگاه باید مکمل هم باشند تا برخی از متخلفان نتوانند به اهداف خود برسند.
جعفری دولت آبادی اعلام کرد: برای حل مشکلات در تهران بزرگ باید در مورد مسائل مهم و مبارزه با جرایم به فهم مشترک برسیم و بروز برخی مشکلات کنونی، ناشی از فقدان یک فهم مشترک بین مراجع قضایی است.

** آمادگی رئیس کل محاکم تهران برای تشکیل محاکم تخصصی 
عباس پوریانی رئیس کل محاکم تهران نیز در این نشست اظهار داشت: به منظور رفع ایرادات و اشکالات موجود، باید جلسات مشترک در سطح سرپرستان نواحی دادسراها و روسای مجتمع های قضایی تشکیل شود.
وی برای تشکیل دادگاه های تخصصی در تهران اعلام آمادگی کرد.
در این جلسه معاونان دادستان و برخی سرپرستان مجتمع های قضایی به طرح مسایل و مشکلات موجود پرداخته و راهکارهایی ارایه کردند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.