نوبخت در نشست خبری: ملاحظه سیاسی باعث تاخیر در ارائه برنامه ششم و بودجه ۹۵ شد

سخنگوی دولت گفت: برنامه و بودجه آماده است و قراربود امروز تقدیم مجلس شود اما بدلیل یک ملاحظه سیاسی تقدیم این دو برنامه به تعویق افتاد.

 محمدباقر نوبخت امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در راستای عدالت خواهی در پرداخت های داخلی در سال آینده حقوق بازنشستگان که زیر یک میلیون و نیم حقوق می گیرند، ۲۰ درصد و بازنشستگانی که بالای یک میلیون و نیم حقوق می گیرند ۱۲ درصد افزایش می یابد.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین دستگاههایی که متقاضی بهره مند شدن از بند ۱۰ ماده ۶۸ باشند سازمان برنامه موظف شده حقوق شاغلین این دستگاهها را تا ۳۵درصد افزایش دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برنامه ششم و لایحه بودجه آماده است و قرار بود امروز تقدیم مجلس شود اما بدلیل یک ملاحظه سیاسی تقدیم این دو برنامه به تعویق افتاد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.