موافقت مجلس با هفت لایحه همکاری های بین المللی ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفت لایحه موافقت نامه در موضوعات دریایی، مخابرات و امنیتی و انتظامی با کشورهای همسایه را تصویب کردند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، لایحه موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان را با ۱۱۷ رای موافق، ۲ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از ۲۰۶ نماینده حاضر تصویب کردند. 
نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این لایحه گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و عمان روابطی استثنایی و منحصر به فرد است. 
وی افزود: این لایحه نخستین موافقت نامه در مورد تحدید و حدود دریایی است که مربوط به حوزه خلیج فارس است. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر این که در این لایحه به منافع دولت های عمان و ایران توجه شده است، اظهارداشت: این لایحه توسط عمان تصویب شده اما هنوز در مجلس ما مصوب نشده است. 
شفیعی تاکید کرد: در آینده ای نزدیک قرار است هیاتی از عمان به ایران وارد شود از این رو بهتر است این لایحه تصویب شود. 
نمایندگان همچنین لایحه تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی کنفرانس ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات را با ۱۱۲ رای موافق، ۲ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۰۸ نماینده حاضر تصویب کردند. 
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) را با ۱۴۳ رای موافق، بدون رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۱۱ نماینده حاضر تصویب کردند که براساس آن به دولت اجازه داده می شود در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. 
تعیین و تغییر دستگاه اجرایی دستگاه عضویت برعهده دولت است. 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با کلیات لایحه اصلاح قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
بر این اساس، در ماده واحده این لایحه آمده است: عنوان قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱) در اجرای یادداشت تفاهم مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ مربوط به اجرای موافقتنامه یادشده به قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) اصلاح می شود. اصلاح مذکور در عنوان و متن موافقتنامه نیز اعمال می گردد.
ماده واحده این طرح با ۱۲۳ رأی موافق، بدون رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
همچنین نمایندگان مجلس، با کلیات لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپل ۷۸ / ۱۹۷۳) – مصوب ۱۳۸۰ – و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳) با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
همچنین ماده واحده این طرح نیز با ۱۲۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
در ماده واحده آن آمده است: اصلاحات وارد شده به ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپل ۷۸ / ۱۹۷۳) – موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل) مصوب ۱۳۸۰ – و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳) کمیته حفاظت محیط زیست دریایی سازمان بین المللی دریانوردی با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرح پیوست تصویب می شود.
مجلسی ها کلیات لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک را نیز با ۱۳۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف، ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
در ماده واحده آن که با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک مشتمل بر یک مقدمه و ۱۷ ماده و ۲ پیوست به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود. 
تبصره یک- حل و فصل اختلافات موضوع ماده ۱۳ این موافقتنامه منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.
تبصره ۲- هرگونه اصلاحات بعدی موضوع مواد ۷، ۸ و ۹ این موافقتنامه منوط به رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است. 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با کلیات لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را نیز به تصویب رساندند.
بر این اساس، نمایندگان با ۱۱۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن علنی و ماده واحده آن را نیز با ۱۲۲ رأی موافق، یک رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی مصوب کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله آن داده می شود.
تبصره- در اجرای مواد ۶، ۸ و ۱۰ این موافقتنامه رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.