کاریکاتور/ برخورد پلیس با خودسرها و چماق‌داران!

در حاشیه افزایش جرائم رانندگی؛ عبور از چراغ قرمز ۲۰۰ هزار تومان!


نعیم تدین/ شهروند

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.