در سایه سکوت سران عرب، کشتار فلسطینی ها توسط نظامیان صهیونیست ادامه دارد

در سایه سکوت سران عرب از اقدامات رژیم صهیونیستی و همچنین حمایت همه جانبه آنها از گروه های تروریستی در منطقه، رژیم صهیونیستی جنگ بی رحمانه خود علیه فلسطینیان و کشتار آنها را در سرزمین های اشغالی سال ۴۸ و کرانه غربی همچنان ادامه می دهد.
کشتار فلسطینی ها توسط نظامیان صهیونیست ادامه دارد

پایگاه خبری رای الیوم در مطلبی با عنوان فوق نوشت: روز گذشته منابع فلسطینی از کشته شدن سه جوان فلسطینی بدست نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه غربی به بهانه و ادعای حمل چاقو و سلاح سرد برای هدف قرار دادن نظامیان اسراییلی خبر دادند که یکی از آنها نوجوانی ۱۷ ساله بود.
آمار کشتار فلسیطینیان توسط نظامیان صهیونیست در انتفاضه سوم که اکنون از ۱۵۵نفر گذشته است، بدون هیچ واکنش اعتراضی چه از جانب کشورهای عربی چه از جانب جامعه بین المللی همچنان ادامه دارد، از این رو این روند به تمام معنا دردناک، همچنان ادامه دارد.
رای الیوم می افزاید، تشکیلات خودگردان فلسطین ادعا دارد که در برابر این وضع ناتوان است و به همین بهانه کوچکترین حرکت یا اقدامی در این زمینه نمی کند و در سایه بحران حاکم بر جهان عرب از هر سو، هیچ کس هیچ اقدامی برای توقف این کشتار نمی کند. 
'تشکیلات خودگردان فلسطین مانند بیست سال گذشته به هشدار و تهدیدهای توخالی برای توقف همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی اکتفا کرده است'.
رای الیوم می نویسد، صبر و شکیبایی ملت فلسطین در قبال کشتار جوانان برومندش اندازه ای دارد، کاسه صبر این ملت هر زمان ممکن است لبریز شده و آتشفشان خشم آنها برافروخته شود، همانگونه که شهید ملحم، مجری عملیات اخیر در سرزمین های اشغالی اقدام کرد و تل آویو را دچار بهت کرد؛ چه بسا خشم این جوان فلسطینی تنها یک جرقه از خشم عظیم ملت فلسطین و مقدمه ای بر انفجار بزرگ باشد.
'اقدام وی که چند روز هم نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی را بدنبال خود سرگردان کرده بود موجب اعلام وضعیت امنیتی در سراسر تل آویو شد و سایه ترس و دلهره را بر خیابان های این شهر افکند، حال می توان تصور کرد که اگر ده نفر مثل این جوان پیدا شوند شهرک نشینان صهیونیستی چه وضعی خواهند داشت؟.'
'بی شک آتشفشان خشم ملت فلسطین شعله ور خواهد شد، زیرا این کشتارهای میدانی و بی پروای جوانان فلسطینی به بهانه به همراه داشتن چاقو و سنگ اندازی حتما آنان را به دست بردن به سلاح ناگزیر خواهد کرد، زیرا در هرحال آنان شهید می شوند، زیرا – تنها رژیم متمدن و دموکرات خاورمیانه!- (بقول همپیمانان رژیم صهیونیستی) به این شیوه فاشیستی و نازیسم عمل می کند.'
به نوشته رای الیوم، در ماه های اخیر خبرهایی از حفر کانال توسط حماس تا عمق سرزمنین های اشغالی و پیشرفته شدن سلاح های این گروه مقاومت و فرستادن بالن های تجسسی مجهز به دوربین بر فراز مواضع ارتش رژیم صهیونیستی شنیده می شود، اخباری که بنظر درست می رسند.
'روزهای پیش رو برای شهرک نشینان یهودی در سراسر سرزمین های اشغالی به هیچ عنوان روزهای زیبایی نخواهد بود؛ تنها مساله مطرح در این میان، زمان است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.