مقام اروپایی: بحران مهاجرت ناشی از اشتباه اروپا و ترکیه در سوریه است

«فرانس تیمرمنس» نائب رئیس شورای اروپا گفت: بحران کنونی مهاجرت به دلیل سیاست غلط اتحادیه اروپا و ترکیه در قبال سوریه است و آنکارا باید از تلاش های صلح آمیز در سوریه به عنوان راهی برای حل مساله مهاجرت حمایت کند.

تیمرمنس در گفت و گو با رادیوی روسی اسپوتنیک، نارضایتی خود را از اقدام آنکارا برای کنترل مرزهایش در مقابل ورود پناهجویان و آوارگان به اتحادیه اروپا ابراز کرد. 
ترکیه در مقابل، از بروکسل به دلیل خودداری از تعهد خود در قبال کمک سه میلیارد یورویی برای کمک به مدیریت پناهندگان در ترکیه انتقاد کرده بود.
«اوزترک ترکدوغان» (Ozturk Turkdogan) رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه در مصاحبه با اسپوتنیک در تایید سخنان تیمرمنس گفت: اوضاع کنونی تا اندازه زیادی در نتیجه سیاست مخرب ترکیه و اتحادیه اروپا در قبال خاورمیانه بوده است و اگر دو طرف می خواستند، می توانستند به صورت مسالمت آمیز این بحران را حل کنند. 
ترکدوغان افزود: اتحادیه اروپا با پیروی از یک راهبرد اشتباه، به دنبال خروج از بحران مهاجرت با استفاده از کمک مالی به ترکیه است. چنین رویکردی توسط بروکسل و آنکارا حقوق بشر را نقض می کند. 
وی تاکید کرد، بروکسل و آنکارا اکنون روش دیگری برگزیده اند و یکدیگر را مقصر می دانند، در حالیکه این مردم بیگناه هستند که رنج می برند. 
ترکدوغان آنکارا را به رویکرد تبعیض آمیز در قبال آوارگان شیعه و سنی در اقامتگاه محل نگهداری آنها متهم کرد و گفت: این بخشی از سیاست غلط آنکارا در قبال دمشق است که با هدف ایجاد کشور جدید سنی در سوریه انجام می گیرد. 
وی تاکید کرد: 'ترکیه باید دست از طرح های ماجراجویانه خود بازدارد و به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در سوریه پایبند باشد. آنکارا همچنین باید از مذاکرات صلح سوریه حمایت کند و سیاستی را دنبال کند که هر چه سریع تر به پایان دادن جنگ در این کشور کمک کند. 
' این بهترین راه برای بازگرداندن صلح به سوریه و یافتن راه حلی موثر برای خروج از بحران مهاجرت در اروپاست'. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.