جبهه ایستادگی درصورت تفاهم با اصولگرایان لیست جداگانه نخواهد داشت

همایش مسئولین استانی با حضور اعضای شورای مرکزی جبهه هفته آینده در راستای تبیین و توجیه نقشه راه جبهه از سراسر کشور برگزار می شود.

سخنگوی جبهه ایستادگی با اعلام این خبر افزود: کمیته استان‌ها در خصوص تعیین کاندیداهای مطلوب جبهه ایستادگی تعامل و همکاری لازم را با جریانات همسو با اصولگرایی را دارد.
وی افزود: جبهه ایستادگی در انتخابات پیش رو در تعیین مصادیق و شاخصه های کاندیداها جهت تهیه لیست واحد با اصولگرایان تعامل مقتضی را دارد و طبیعی است که با حصول توافق و تفاهم مورد نظر، جبهه ایستادگی لیست جداگانه ای نخواهد داد.
سخنگوی جبهه ایستادگی ایران اسلامی خاطرنشان کرد: هدف جبهه از ارائه لیست واحد مبتنی بر تفاهم همه جریانات اصولگرایی چیزی جز استحکام نظام اسلامی و مردم سالاری دینی نیست و طبیعتا در این مسیر نقش جبهه ایستادگی با توجه به ظرفیت باالفعل و باالقوه آن در پیشبرد اهداف کارساز خواهد بود.
بیادی تصریح کرد: توافق و تعامل در انتخابات و تعیین کاندیداهای مشترک به معنی سهم خواهی نیست بلکه به معنی حضور در سنگری واحد است با هدفی مشترک، این نوع تعامل برای جبهه ایستادگی با ارزش است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.