نهاوندیان: عزم دولت برای رانت زدایی جدی است/حمایت از واحدهای کوچک در بودجه95

رئیس دفتر رئیس جمهوری از عزم دولت برای رانت زدایی خبر داد و گفت: مبارزه با اقتصاد رانتی در هر دو سویه میز (سیاستگذار و فعال اقتصادی) باید دنبال شود.

محمد نهاوندیان امروز(دوشنبه) در دومین همایش بهبود محیط کسب و کار در محل اجلاس سران، افزود: از مهم ترین اقداماتی که برای بهبود محیط کسب و کار در کشور انجام شد شکستن تحریم های ظالمانه بود. 
وی با یادآوری روند مذاکرات هسته ای گفت: این مهم ترین گام برای بهبود فضای کسب و کار بود و امیدواریم هفته های پیش رو، اقتصاد ایران از آتشدان فشارهای تحریم اقتصادی سر برآورد و فعالان اقتصادی نیز با ابتکار خود در صحنه اقتصاد جهانی رقابت کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: فضای اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها امکان فعالیت مناسب را به فعالان اقتصادی نمی داد اما باید در آینده شاهد حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی باشیم.
نهاوندیان ادامه داد: هرچند شاهد افزایش حضور بنگاه ها خواهیم بود اما در داخل کشور نیز باید افزایش رقابت میان بنگاه ها صورت گیرد. 
وی حمایت از تولیدات داخلی در مقابله با رفتارهای غیرمنصفانه بنگاه های خارجی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در شرایط منصفانه بنگاه ها باید کارآمد شوند البته اصلی ترین وظیفه دولت حراست از فضای رقابتی کشور است.
وی با بیان اینکه در اقتصاد آزاد اجازه دامپینگ (تجارت مکارانه) داده نمی شود، اظهار داشت: حمایت از بنگاه های کوچکتر انجام می شود زیرا حمایت از واحدهای کوچک و متوسط در فضای رقابتی ضروری است. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: راهبرد اقتصاد ما در سال های پیش رو و برنامه ششم اقتصاد مقاومتی است که یکی از ارکان آن مردمی بودن اقتصاد است. 
نهاوندیان با بیان اینکه با تعبیر اقتصاد مردمی، توجه به حضور بخش خصوصی ضروری است، گفت: در بودجه 95 دولت در نظر دارد حمایت از واحدهای خرد، کوچک و متوسط را مدنظر قرار دهد البته باید از واحدهای بزرگ نیز در موارد ضروری حمایت شود.
وی، وظیفه دولت را ایجاد حفظ محیط رقابتی بیان و تاکید کرد: وظیفه دولت در دوره انتقال تشویق و حمایت است، ضمن آنکه نظام تعرفه ای باید «مدیریت هوشمند» شود.

** ضرورت ساماندهی قانون تجمیع عوارض
به گفته وی، در دوره انتقال از حمایت های بالای تعرفه ای تا شرایط رقابتی مدنظر قرار می گیرد و لازمه این دوره پایان دادن بی انضباطی هاست. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری به قانون تجمیع عوارض نیز اشاره کرد و گفت: با وجود اجرای این قانون، گاهی دیده می شود برخی عوارض و هزینه ها به صورت آشکار و پنهان در بنگاه های تولیدی تحمیل می شود که باید سامان داده شوند. 
نهاوندیان تاکید کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار، نقطه پایان ترجیح دادن دولت است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.