چالش جدید دولت و مجلس/ لوایح بودجه و برنامه امسال تصویب نمی‌شود

رئیس کمیسیون بودجه با بیان اینکه رئیس جمهور فردا برنامه ششم و بودجه را تقدیم مجلس می کندگفت:امسال برنامه ششم ولایحه بودجه ۹۵ تصویب نمی‌شود که این موضوع باعث چالش سیاسی بین مجلس ودولت می شود.

به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در همایش «برنامه ششم توسعه، ضرورت ها و رویکردها» با بیان اینکه یکی از مهمترین فاکتورهایی که موجب اختلال در تدوین، تصویب و اجرای برنامه شده است عدم هماهنگی بین تقدیم لایحه و تصویب آن است،گفت: در برنامه چهارم نیز یک دیدگاه آن را تدوین،یک دیدگاه تصویب و دیدگاه دیگر اصلاح کرد که این اثر خود را در سیاست‌های کلی برنامه پنجم گذاشته است.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با بیان اینکه در این برنامه یک سری مصادیق آورده شد که تا آن زمان در برنامه ها آورده نمی شد،افزود: به عنوان نمونه برای اولین بار گفته شد که نسبت سهم نفت، تراز مالی و عملیاتی بودجه چه باشد که اینها حکم نیستند به دلیل اینکه عدم همسانی بین تشخیص موجب انحراف در برنامه ها شد.

تاجگردون با اشاره به اینکه این راهبردها به عنوان برنامه اصلی درنظر گرفته شد،ادامه داد: با شدت بیشتر این اتفاق ها در سیاست‌های کلی برنامه ششم دیده شد که در آن دیدیم که احکام و تکالیف دولت و برنامه های آن متفاوت است.

وی با بیان اینکه از سخنان رئیس جمهور چنین برمی آید که می گویند به حکم قانون اساسی ما تنها باید از مجلس مجوز برنامه را بگیریم تصریح کرد: دولت احکامی را در برنامه ها می گنجاند که بیشتر جنبه اغنایی دارد و خودش هم می داند که نمی تواند آن را عملیاتی کند.

تاجگردون با اشاره به اینکه از این گونه احکام زیاد در برنامه ها دیده می شود،افزود: در تدوین برنامه چهارم برنامه ها دارای یک هسته فکری بودند و متناسب با آن سازمان برنامه یک برنامه مشخص را تدوین و به دولت ارائه داد؛ در این میان عده ای از وزرا ناراحت شدند که این برنامه ای که به مجلس می رود اسمی از وزارتخانه آنها را ذکر نکرده است که از این دست مشکلات در برنامه ها به وفور دیده می شود.

وی ادامه داد: چنین حکم هایی که با ناراحتی یک وزیر تصویب می شود؛به قواره اجرا نمی خورد.

رئیس جمهور فردا برنامه ششم و بودجه را تقدیم مجلس می‌کند

تاجگردون با بیان اینکه آنچه در برنامه ششم توسعه تدوین شده یک نظم فکری حاکم ندارد،اظهار داشت: در برنامه سوم، چهارم و بخشی از برنامه پنجم در زمان تدوین برنامه فکری مشخصی دنبال می شد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور فردا برنامه ششم و بودجه را تقدیم مجلس می کند،افزود: امسال برنامه ششم و لایحه بودجه ۹۵ تصویب نمی‌شود که این موضوع باعث چالش سیاسی بین مجلس و دولت می شود.

تاجگردون افزود: مجلس امسال انتخابات را در پیش رو دارد،برخی نیازهای اجرایی برای دولت در احکام دائمی برنامه بررسی می‌شود که بررسی احکام دائمی برنامه نیز در چند روز آینده تمام شده و تقدیم صحن علنی مجلس می شود.

وی با بیان اینکه نمی توان این دو لایحه را امسال بررسی کرد،اظهار داشت: روش های مختلفی پیش روی ما است و این بستگی دارد که مجلس چگونه با این مسئله برخورد کند و البته دولت باید قانع شود.

دولت لایحه دو دوازدهم را به مجلس ارائه کند/امسال به تصویب دو لایحه نمی رسیم

تاجگردون با بیان اینکه دولت را باید در مسیری بیاندازیم و آنها را قانع کنیم که امسال به تصویب دو لایحه نمی رسیم،اظهار داشت: آیین نامه می گوید که لایحه بودجه باید تا آذر هر سال به مجلس تقدیم شود.

وی با اشاره به نامه برخی اقتصاددانان مجلس به رئیس جمهور، اظهار داشت: طبیعتاً باید دولت لایحه دو دوازدهم را به مجلس ارائه کند و مجلس نیز این لایحه را پس از بررسی تصویب می کند.

تاجگردون با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت در سال ۹۴ اظهار داشت: قیمت نفت از مرحله تدوین تا تصویب تقریبا به نصف کاهش یافت که مجلس برای کمک به دولت مدل سیال و چند لایه ای را پیشنهاد داد.

احکام دائمی باید بتواند امکان اجرایی شدن بودجه و سایر قوانین مرتبط را فراهم کند

وی با بیان اینکه باید فرصت بازنگری را برای خود خلق کنیم،افزود: بودجه تکلیفش مشخص است و پس از بررسی در کمیسیون تلفیق در سال آینده تصویب می شود.

تاجگردون با بیان اینکه اگر احکام دائمی بتواند امکان اجرایی شدن بودجه و سایر قوانین مرتبط را فراهم کند،خود به خود برای امسال برنامه مشخص می شود،اظهار داشت: ولی اگر احساس کنیم که امکان فراهم شدن ضمانت های اجرایی بودجه وجود ندارد با مجوزهای قانونی آن را به سمتی می بریم که یک سال دیگر برنامه پنجم تمدید شود.

وی با بیان اینکه برای اینکه برنامه های توسعه نباید کتاب آمال و آرزوها باشد،خودمان باید فرصت خلق کنیم اظهارداشت: در یک فضای مه آلود ،مجلس پیشنهادات را بررسی می کند؛سال بعد مشخص نیست که همین فضای فکری با این دیدگاه ها در مجلس باشند به همین دلیل ما به سمتی پیش می رویم که شاید فرصتی برای مجلس بعد فراهم می شود.

رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارداشت: نظر مجلس تفاهم با دولت برای ادامه کار است که این تفاهم ضرورت دارد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.