حقوق کمتر از یک و سیصد، مالیات ندارد

بر اساس لایحه بودجه ۹۵ دولت، حقوق و دستمزد کمتر از یک میلیون و سیصد هزار تومان مشمول مالیات نمی شود.

در لایحه بودجه سال ۹۵ دولت که امروز به مجلس ارائه شد، پیشنهاد شده که حقوق زیر ۱۳ میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف شود.

در بند الف تبصره  ۶ بودجه ۹۵ آمده است: 
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۵، مبلغ ۱۵۶ میلیون ریال در سال تعیین می شود.

بر این اساس، کسی که حقوقش در یک سال به ۱۶ میلیون تومان نمی رسد، از پرداخت مالیات معاف است. با این حساب، از حقوق ماهانه زیر یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار تومان مالیات گرفته نمی شود.
حساب دولت روی نفت ۴۰ دلاری
دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ کل بودجه سال آینده از حیث مصارف و هزینه را ۲۶۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
همچنین قیمت نفت در بودجه سال آینده ۴۰ دلار محاسبه می‌شود و فروش روزانه نیز دومیلیون و ۲۵۰هزار بشکه و نرخ تسعیر ارز نیز ۲هزار و ۹۹۷ تومان محاسبه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۵ اعتبارات هزینه‌ای ۱۹۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به بودجه مصوب سال ۹۴، ۱۳ درصد رشد داشته است.

به‌گفته کاتب، بودجه عمرانی در سال آینده در لایحه دولت ۶۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۷ درصد نسبت به مصوب سال ۹۴؛ رشد داشته است.

وی ادامه داد: حقوق کارکنان در سال آینده ۱۲ درصد رشد خواهد داشت و درآمدهای مالیاتی نیز ۱۰۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این رقم ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۴، افزایش یافته است.

همچنین دولت پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۹۵ به ۵ درصد برسد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.