ایران در شاخص جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در رتبه 110 دنیاست

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به گزارش موسسات بین‌المللی در خصوص رتبه ایران در شاخص پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری گفت: رتبه ایران در این شاخص 50 تا 54 است ولی رتبه عملکردی ایران 110 است.

کتر وحید احمدی در مراسم افتتاح شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار با بیان این که علم و پژوهش ارکان اصلی کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد، افزود: از این رو در کشور رویکرد ما به سمت توسعه پژوهش و فناوری است و برای رسیدن به اهداف این رویکرد نیاز به توسعه اقتصاد دانش بنیان داریم.
وی ایجاد اقتصاد دانش بنیان را از مسیر نوآوری دانست و اظهار داشت: در گذشته ساختارهای بنگاه‌های اقتصادی بر اساس نیروی انسانی و تجهیزات سخت افزاری بوده است ولی در حال حاضر ساختار و ارکان اصلی بنگاه‌های اقتصادی را نیروهای انسانی تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به بیانیه‌ی سیدنی خاطرنشان کرد: به موجب این بیانیه کشورهای اتحادیه اروپا متعهد شدند که تا سال 2010 اقتصاد دانش بنیان را محقق کنند و عملکرد این کشورها ثابت کرد که رابطه مستقیمی میان سرمایه‌گذاری با توان اقتصادی و سیاسی دارد.
احمد توسعه فناوری و مهارتهای فنی را لازمه رشد دنیای امروز دانست و گفت: در این راستا دانشگاه‌ها که به عنوان رکن اساسی توسعه کشورها قلمداد می‌شوند باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر ضرورت ایجاد دانشگاه‌های کارآفرین در کشور افزود: کارآفرین شدن از جمله رسالت‌های دانشگاه‌ها پس از رسالتهای آموزشی و پژوهشی‌ آنهاست از این رو امروزه با نسل جدید آموزش عالی که عمده‌ترین فعالیت آن افزایش توانمندی نیروی انسانی است مواجهیم.
احمدی با اشاره به تعریف یونسکو از دانشگاه‌های نسل جدید افزود: بر اساس تعریف یونسکودانشگاه‌های نوین جایگاهی است که در آن مهارتهای کارآفرینی برای بهبود توانمندی‌های نیروی انسانی به منظور تبدیل شدن به کارآفرینان ارائه می‌شود.
رییس ستاد ملی هفته پژوهش با بیان این که برگزاری این هفته با همکاری تمام دستگاه‌ها و مراکز پژوهشی انجام شده است، یادآور شد: در طول سال گذشته با همکاری نزدیکی که با دستگاه‌ها آغاز کردیم شاهد برگزاری نمایشگاهی با همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم.
احمدی یکی از عوامل موثر در تجاری‌سازی را سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دانست و افزود: طبق گزارش‌های موسسه آنتاک که به ارزیابی 141 کشور بر اساس 12 شاخص اقدام کرده است رتبه ایران به لحاظ پتانسیل جذب سرمایه مستقیم خارجی 50 تا 54 است که کشورهای برزیل، هند و ترکیه بعد از ایران قرار دارند.
احمدی یادآور شد: بر این اساس وضعیت ایران به لحاظ عملکردی در میان 141 کشور دارای رتبه 110 است که این نشان دهنده شکاف میان این عملکرد و میزان پتانسیل موجود در کشور است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، با تاکید بر اهمیت سرمایه‌های نامشهود بنگاه‌های اقتصادی افزود: با اتکا به سرمایه‌های نامشهود می‌توان اقدام به جلب سرمایه‌های خارجی کنیم که امیدواریم بتوانیم از شرایط پساتحریم استفاده کنیم.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.