حساب های ایران از فردا در بانک های خارجی بازگشایی می شود

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به آغاز جرای برجام گفت : امروز یکشنبه و بازارهای بانکی تعطیل بود اما از فردا و با آغاز فعالیت بانک های خارجی، انتظارداریم حساب هایمان فعال و روند انتقال پول ها انجام شود.

غلامعلی کامیاب درپایان جلسه برگزاری مجدد روابط بانکی ایران و جهان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه امروز گشایش بزرگی در بخش اعتبارات اسنادی اتفاق افتاد افزود: البته این در حالی است که امروز بازارهای بانکی تعطیل بود و فقط بانک های ایرانی و برخی از کشورهای همسایه فعال بودند بنابراین با آغاز فعالیت بانک های خارجی از فردا، انتظارداریم حساب هایمان فعال و روند انتقال پول ها انجام شود.

 کامیاب این فضا را زمینه ساز خدمت به بخش بازرگانی و غیر بازرگانی دانست و تصریح کرد: ایران دارای بازار بزرگی است و به همین دلیل بانک ها برای همکاری با ایران تمایل دارند زیرا در هر کشوری که تجارت وجود داشته باشد بانک ها در آن کشور حضور می یابند و تجارت می کنند.

 معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بزرگترین بانک های دنیا با ما کار می کردند و اکنون نیز انتظار داریم که آنها به ما مراجعه کنند، گفت: تاکنون بانک های خارجی مختلفی به ما مراجعه کرده اند.
 
کامیاب ادامه داد: به محض اینکه نتایح برجام اعلام شد پای بانک های خارجی  به ایران باز و مذاکراتی در زمینه همکاری های بانکی انجام شد که امیدواریم همکاری این بانک ها با ایران آغاز شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.