ورزش برای دانش آموزان انگلیسی اجباری شد

مدارس انگلیس بر شرکت تمام دانش‌آموزان درکلاس تربیت بدنی تاکید و آن را اجباری دانست.

دانش‌آموزان انگلیسی مجبور شدند تحت هر شرایطی که شده، در کلاس تربیت بدنی شرکت کنند به طوری که اگر والدین درخواست عدم شرکت کودکانشان را داشته باشند معلمان این درخواست را نمی‌پذیرند.
این طرح به علت افزایش بسیار زیاد دانش‌اموزان مبتلا به چاقی ایجاد شده‌است. چرا که این نسل وابسته به رایانه و تکنولوژی برای گریز از تحرک از هرفرصتی استفاده می‌کند و برای این کار از والدین خود می‌خواهد تا یادداشتی برای معلمش بنویسد تا سر کلاس ورزش حضور نیابد و گاهی خود دانش‌اموزان سعی می‌کنند دست خط والدین‌شان را جعل کنند. از هر ۱۰ دانش‌آموز ۴ تای آن‌ها از والدینشان درخواست می‌کنند تا برای معلم‌شان نامه بنویسند.
حتی دانش‌آموزان مبتلا به آسم هم باید خود را برای ورزش آماده کنند و حداقل چند جلسه‌ای در کلاس‌ها شرکت کنند. تنها دانش‌آموزانی که گواهی پزشک دارند و در گواهی ذکر شده که آن‌ها اصلا نباید ورزش کنند از این امر مستثنی هستند.
برای پیاده سازی این طرح، نامه‌ای به والدین فرستاده شد و در آن گفته شد که دانش‌آموزان باید وسایل ورزشی مورد نیازشان را بیاورند و در کلاس حاضر شوند و اگر دانش‌آموزی مشکلی داشته باشد در آن روز ورزش سنگینی انجام نمی‌دهد.

 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.