شهردار تهران لایحه بودجه سال ۹۵ شهرداری را به شورای شهر داد

شهردار تهران روزسه شنبه با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر لایحه بودجه ۱۸۷ هزار میلیارد ریالی شهرداری تهران را برای سال ۹۵ را به هیات رئیسه این شورای تقدیم کرد.

محمدباقر قالیباف در دویست و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران به هنگام تقدیم لایحه بودجه گفت: این لایحه در قالب یک ماده واحده، ۳۵ تبصره و هشت پیوست است.
وی گفت: پیوست های لایحه شامل بودجه شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران، عملکرد ۹ ماهه سال ۹۴، عملکرد ۲۰ ماهه توسعه شهر، فهرست اموال قابل فروش ، فهرست مشارکت و سرمایه گذاری ، فهرست دیون افراد حقیقی و حقوقی و فهرست بازپرداخت وام ها است.
قالیباف خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد بودجه ارائه شده غیرنقد و ۶۰ درصد بودجه نقدی است که بودجه امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۸.۳ درصدی روبرو است.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد بودجه در حوزه های سرمایه ای و توسعه شهر و ۳۰ درصد آن بودجه جاری و هزینه های نگهداری بوده است.
وی با بیان اینکه درحوزه منابع مالی درآمدهای پایدار مورد توجه قرارگرفته گفت: متوسط رشد درآمد پایدار در بودجه ۳۰.۷ درصد بوده است.
قالیباف با مقایسه درآمدهای پایدار از سال ۸۴ تاکنون خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ بودجه شهرداری ۱۷.۳ درصد درآمد پایدار بوده که در سال ۹۴ این رقم با درآمد پایدار ۴۰ هزارمیلیارد ریال به ۲۳.۲۹ درصد رسیده است.
وی گفت: در سال ۹۵ نیز ۴۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۵ درصد رسیده است.
قالیباف با اشاره به ویژگی های سال ۹۵ افزود: ۸۶ درصد بودجه سال آینده به طور مستفیم در ردیف های برنامه پنج ساله توسعه قرار دارد.
وی سیاست های اجرائی شورای شهر و آئین نامه وزارت کشور را راهبرد تدوین بودجه عنوان کرد و گفت: رویکرد انقباضی و اقتصاد مقاومتی در بودجه مورد توجه قرارگرفته است.
وی همچنین هزینه های اجتناب ناپذیرشهرداری ازجمله حقوق و مزایا، نگهداشت شهر، بازپرداخت دیون ، توجه به حمل و نقل عمومی با تاکید برتوسعه مترو و تکمیل پروژه های ناتمام را ازاولویت های بودجه سال ۹۵ عنوان کرد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.