نرخ بیکاری پائیز ۱۰.۷ درصد اعلام شد

مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فصل پائیز امسال را ۱۰.۷ درصد اعلام کرد.

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار پاییز ۱۳۹۴ منتشر شد که براساس آن، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به پائیز ۱۳۹۳، ۰.۲ درصد افزایش و نسبت به تابستان ۱۳۹۴، ۰.۲ درصد کاهش داشته است.
در پاییز ۱۳۹۴، ۳۸.۱ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۳) ۰.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴ ) ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۲.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۳۹۴ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل  (پائیز ۱۳۹۳) ۰.۹ درصد افزایش و نسبت به تابستان ۱۳۹۴، ۰.۷ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد در پائیز ۱۳۹۴، ۱۰.۵ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم­تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۵.۹ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در پائیز ۱۳۹۴، بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیش­ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۶ درصد و کشاورزی با ۱۷.۶ درصد قرار دارند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.