سرژیک تیموریان: آندو از ۱۶ تیم لیگ برتری پیشنهاد دارد!

برادر و مدیربرنامه‌های آندرانیک تیموریان گفت: این بازیکن از ۱۶ تیم لیگ برتری پیشنهاد دارد!

سرژیک تیموریان در مورد بازگشت آندو به ایران و اینکه او قرار است در کدام تیم لیگ برتری بازی کند گفت: تا زمانی که تکلیف آندو روشن نشود حرفی نمی‌زنیم. ما با تیم‌ها مذاکره می‌کنیم و وقتی با تیمی به توافق برسیم همه چیز روشن می‌شود.
وی در مورد اینکه آندرانیک از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد دارد عنوان کرد: او از ۱۶ تیم پیشنهاد دارد!

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.