نخستین نشست شورای حکام پس از خاتمه پی ام دی و اجرایی شدن برجام

نشست شورای حکام نخستین نشست خود پس از مختومه شدن پرونده «پی.ام.دی» را برای راستی ازمایی اقدامات ایران ونظارت بر اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ در وین آغاز شد.

این نخستین نشست شورای حکام پس از مختومه شدن پرونده پی ام دی است که تحت دستورکار جدید با عنوان «راستی آزمایی و نظارت در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت» برگزار می شود.
در این نشست، آمانو گزارشی از آخرین تحولات در روابط آژانس و جمهوری اسلامی ایران از زمان نشست قبلی شورای حکام ارائه خواهد داد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.