گفتگوی ظریف و کری در حاشیه داووس

جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت با محمد جواد ظریف همتای ایرانی اش درباره سه آمریکایی ناپدید شده در بغداد گفتگو کرده است.

کری در نشست اقتصاد جهانی در داووس سوئیس به خبرنگاران گفت: من با ظریف وزیر خارجه ایران،‌ در این باره صحبت کرده ام ؛ من از او پرسیدم آیا ایران راهی برای کمک می شناسد یا راهی برای تاثیر گذاری و نتیجه گیری در این باره سراغ دارد؛‌ وی گفت دراین باره مشورت خواهد کرد و هر چه در توان دارد به کار خواهد برد؛ وی دراین باره اطلاع خاصی نداشت.
مقامات عراقی در جستجوی سه آمریکایی هستند که به گفته فرمانده امنیتی بغداد هفته گذشته از یک آپارتمان مشکوک در جنوب بغداد ربوده شده اند.
مقامات عراقی درباره ربوده شدن این افراد تردید دارند ولی مقامات آمریکایی با احتیاط درباره ناپدید شدن آنان صحبت می کنند تا راه حلی سیاسی برای این مشکل بیابند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.